معرفی دفتر توسعه آموزش

معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده علوم نوین دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران زیر نظر ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر بلالی و معاون آموزشی دانشکده خانم دکتر نعمتی در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است.
مدیریت دفتر توسعه آموزش در حال حاضر به عهده خانم دکتر نوشین باریک رو عضو هیات علمی گروه سلولی-مولکولی است و با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده فعالیت های EDO در حال پیگیری است. دفتر EDO دانشکده از کلیه اساتید و دانشجویان علاقمند به امور آموزشی جهت انعکاس نظرات و پیشنهادات سازنده دعوت به همفکری و همکاری می نماید.