انجمن نانو فناوری پزشکی

انجمن نانو فناوری پزشکی
 

www.ISNM.ir

 

انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمایت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجویان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

 
 
 
اهداف:
 
تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
رسوخ دانشهای فنی بدست آمده در دانشگاهها
تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق طرحهای مشترک
برگزاری همایش ها، سمینارها، کارگاهها
و دوره های تخصصی
ارایه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها در حوزه نانو پزشکی
انتشار مجله، گزارش ها و مقاله های علمی
 
 
مزایای عضویت:
کمک به توسعه  فناوری نانو پزشکی
دریافت رایگان  جدیدترین خبرهای نانوپزشکی ایران و جهان به صورت خبرنامه
اطلاع  رسانی همایش های داخلی و بین المللی
تخفیف تستهای مورد نیاز مربوط به نانوپزشکی برای دانشجویان از طریق معرفی به آزمایشگاه های ، پژوهشکده ها  و دانشکده ها همکار با انجمن
گرفتن مجوزاز وزارت بهداشت و درمان برای شرکتهای که در حوزه نانوپزشکی  دارای محصول بوده یا در این حوزه مشغول به فعالیت هستند
داشتن الویت  و تخفیف برای شرکت در همایش ها و کارگاه های تخصصی
دادن توصیه نامه به دانشجویان فعال عضو انجمن
 
 
حامیان:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی تهران
شرکت فناوران نانو مقیاس
کمیته نانو سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی