معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده : دکتر حسین فهیمی

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی ژنتیک

ایمیل : fahimihossein@yahoo.com