معرفی دانشکده

دانشکده علوم و فنآوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، از ادغام دو دانشکده علوم و فنآوریهای نوین واحد علوم دارویی و دانشکده علوم فناوری واحد علوم پزشکی تهران در سال 1396 در پی تجمیع واحدهای علوم دارویی، دندانپزشکی و علوم پزشکی تهران تأسیس شده است.

فعالیت این دانشکده با تلاش مدیران وقت و بهره‌گیری از مجرب ترین اساتید، از سال 1384 در واحد علوم پزشکی تهران و از سال 1388 در واحد علوم دارویی آغاز شد.

این دانشکده دارای 6071 دانشجو در حال تحصیل می‌باشد؛ از این تعداد، 4878 دانشجو در 4 رشته مقطع کارشناسی، 1140 دانشجو در 15 رشته مقطع کارشناسی ارشد (4 رشته از سال 97 به دانشکده اضافه شده است) و 53 دانشجو در 3 رشته مقطع دکتری تخصصی می‌باشند. در حال حاضر در دانشکده، تعداد 42 هیأت علمی تمام وقت و نیمه‌وقت به تدریس مشغولند.