قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

۱۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶ کد : ۲۸۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵۸

اگر در نیمسالهای پیشین درس پایان نامه را انتخاب کرده اید و هنوز موفق به دفاع از پایان نامه و اخذ نمره نشده اید، می بایست در نیمسال جاری انتخاب واحد تمدید پایان نامه را انجام می دادید. (در زمان انتخاب واحد ترم جاری در شهریور).
@ulumfannavarihayenovin
 اگر به هر دلیلی تمدید پایان نامه را در نیمسال جاری انجام نداده اید، با توجه به بسته بودن سیستم انتخاب واحد، نهایتا تا ۲۰ آذر فرصت دارید جهت تمدید پایان نامه درخواست کتبی خود را (با درج نام، رشته، شماره دانشجویی، امضا و تاریخ) ، به آموزش دانشکده تحویل نمایید و یا از طریق ایمیل ارسال نمایید. 
بدیهی است در صورت عدم ثبت "تمدید پایان نامه" امکان دفاع در نیمسال جاری نخواهید داشت. 
@ulumfannavarihayenovin
همچنین در صورتی که تصمیم به انجام دفاع از پایان نامه در نیمسال جاری دارید (نهایتا تا آخر دی ماه ۹۹)، لطفا در اسرع وقت در مورد شروع فرایند اداری چک واحد و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایید. تاکید می شود این فرایند را به اواخر ترم موکول ننمایید. 
@ulumfannavarihayenovin
آموزش دانشکده از ارایه خدمات مربوط به دفاع از پایان نامه و امور کنترل واحدها در زمان امتحانات پایان ترم و انتخاب واحد ترم بعد، معذور خواهد بود. 
با آرزوی موفقیت.


( ۷ )