*اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری میکروبیولوژی سال ۹۹ *

۰۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۲ کد : ۲۲۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۶۴

به اطلاع می رساند امتحان کتبی آزمون جامع دکتری میکروبیولوژی در تاریخ 99/04/29 و امتحان شفاهی در تاریخ 99/04/30 ازساعت ۸تا۱۵ برای سه درس انتخابی( میکروبیولوژی سلولی، زیست فناوری میکروبی پیشرفته، روابط انگل و میزبان)برگزارخواهدشد. منابع آزمون طبق منابع درسی مصوب وزارت علوم و به شرح زیر میباشد:

 

منابع آزمون جامع دکتری میکروبیولوژی

  • منابع میکروبیولوژی سلولی:
  1. Cossart, P(2005) Cellular Microbiology, ASM Press,9th edition
  2. Sadava D, Hillis DM, Heller HC, Berenbaum MR(2010) Life- The science of biology
  3. Gillinges M, Holmes A (2004) Plant microbiology

 

  • منابع زیست فناوری میکروبی پیشرفته:

 

  1. Alexander , Glazer and Hiroshi Nikarido (2007), microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied Microbiology. Cambridge University Press
  2. Yunan Kun Lee (2013) Micobual Biotechnology, World scientific.

مقالات روز در مجلات مرتبط به تشخیص استاد درس

 

  • منابع روابط انگل و میزبان:

Intracellular nich of microbes, Edited by Ulrich E. Schaible and Albert Hass, 2009


( ۱ )

نظر شما :